NUF

NUF

NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak) er en stadig vanligere selskapsform blant Norske firma. Kort fortalt oppretter du en norsk avdeling av et utenlandsk selskap. Foretaket registreres i Foretaksregisteret til Brønnøysundregistrene og får et eget organisasjonsnummer. I 2008 ble NUF den tredje mest vanlige selskapsformen i Norge (Kilde: SSB) og gikk dermed forbi både DA (Delt ansvar) og ANS (Ansvarlig selskap). De fleste NUF'ene registreres som avdelinger av foretak i England og Seychellene.Hovedgrunnen til at det opprettes såpass mange NUF er at oppstartskostnadene er betydelig lavere enn vanlige aksjeselskap (AS) da man slipper kravet om kr 100.000,- (endret til 30 000 i 2012) i aksjekapital. Som om ikke det var nok slipper man også revisjonsplikt om årlig omsetning er under kr 5.000.000,- (noe som gjelder veldig mange små firma i Norge).

Oppdatering 2012 - Kravet til aksjekapital i AS er nå senket til 30 000 kroner, samtidig som revisjon har blitt frivillig for de miste foretakene, noe som har ført til en betydlig nedgang i nyetablerte NUF. Les mer om de nye reglene for aksjeselskap.