NUF

Registrere NUF

NUF er en forkortelse for Norskregistrert Utenlandsk Foretak. Dette er en selskapsform hvor hovedselskapet blir registrert i Utlandet som så registrerer en en avdeling i Brønnysundregisteret og får eget organisasjonsnummer i Norge, på lik linje med alle andre norske selskaper. De fleste NUF registreres det utenlanske selskapet i England pga den lave startkapitalen (1£) for aksjeselskap der.

Det er mulig å ta seg av alt rundt registreringen og etableringen av NUF'et selv, men de fleste grundere benytter firma som har spesialisert seg på dette. Fordelen med å få et firma til å gjøre dette er at du er sikret profesjonell utførelse og at du slipper å bekymre deg om at noe blir feil og få dokumenter i retur. Kontorfabrikken som tilbyr hjelp i forbindelse med registrering av NUF, sier at det faktisk oftest blir dyrere å ta arbeidet med registreringen selv ettersom man må reise til England for å gjøre dette.

Velger du et firma til å registrere NUF så får du tilsendt et bestillingsskjema hvor du må skrive inn opplysninger om det utenlanske foretaket og den norske avdelingen. Opplysninger som behøves er firmanavn, eiere og kontaktopplysninger som adresse, telefon og lignende. Å registrere et NUF koster alt fra 4000,- kr til 7000,- kr alr etter hvilket firma du benytter.Når du sender inn bestillingsskjema så får du etter ca 2 dager tilsendt firmaattest for det utenlandske selskapet og en oversettelse til norsk. I tillegg får du ferdig utfylte dokumenter som må signeres og sendes til Brønnøysundregisteret slik at du registrert den norske avdelingen. Behandlinsgtiden hos Brønnøysundregsiteret varier litt, men normal saksbehandlingstid er ca 1-2 uker. Når du har fått tilsendt firmaattest for den norske avdelingen så kan du begynne å fakturere kunder.

Ettersom NUF har et hovedselskap i utlandet så er det noen plikter som må utføres der, innlevering av årsregnskap, videresende post til Norge osv. I England hvor de fleste NUF blir registrert så er det også pålagt å ha en egen sekretær for firmaet, derfor anbefales det at du bestiller oppfølging og sekretærtjeneste også. Det fins en rekke aktører som tilbyr profesjonell hjelp for dette og prisen varierer alt i fra 2000-4000 kr per år.