NUF

Ulemper med NUF

NUF har fått rykte på seg for å være selskapsformen såkalte "konkurssryttere" benytter seg av. Dette henger selvsagt sammen med de lave oppstartskostnadene og det begrensede personlige ansvaret.

Noen ulemper med NUF:
  • Du kan oppleve at enkelte firma ønsker forkuddsbetaling for tjenster og varer
  • Det kan være vanskeligere for selskapet å få lån
  • Siden selskapet ikke har revisjonsplikt er sjansene for bokettersyn fra Skatteetaten større
  • Selskapet ditt får en utenlandsk forretningsadresse
  • Ekstra arbeid og regler da du har 2 lands regelverk å forholde deg til. Selskapet må sende inn rapporter ikke bare til Norge, men også til det landet foretaket er en avdeling/filial av.