NUF

Fordeler med NUF

I et enkeltmannsforetak er du personlig ansvarlig for all gjeld og risiko. Med andre ord kan du risikere å sette hus og hjem over styr om selskapet går konkurs. Et NUF er sidestilt med AS når det gjelder ansvar, og du slipper dermed personlig ansvar for selskapets drift. Som i et AS, kan du ansette deg selv i firmaet og på den måten få rett på goder som feks. 100% sykepenger og dagpenger ved arbeidsløshet.

Noen fordeler med NUF:

  • Du slipper å stille kr 100.000,- (endret til 30 000,- i 2012) som aksjekapital ved oppstart
  • Du slipper revisjon om du bl.a. omsetter for under kr 5.000.000,- pr år
  • Om du ansetter deg selv i NUF'et, blir du lønnsmottager med de goder det innebærer
  • Du slipper det personlige ansvaret som følger med et enkeltmannsforetak, DA og ANS
  • Du kan ta ut utbytte av overskudd som i et AS

Oppdatering 2012 - Kravet til aksjekapital i AS er nå senket til 30 000 kroner, samtidig som revisjon har blitt frivillig for de miste foretakene, noe som har ført til en betydlig nedgang i nyetablerte NUF. Les mer om de nye reglene for aksjeselskap.